När män dikterar vad som är viktiga politiska frågor

Med tanke på det kommande EU-valet började jag tänka mycket på hur mycket jag faktiskt har blivit påverkad i hela mitt liv att det finns vissa partier man ska rösta på, för att det är det rätta.
 
Jag bor i Finland och här har vi ett parti som heter SFP. Svenska folkpartiet. Partiet är i grunden ett ganska borgerligt parti, men det går absolut att hitta sfp-kandidater på hela höger-vänster-skalan. Speciellt för sfp är dock att de vill jobba för att trygga och förbättra svenskans ställning i Finland.
(Obs, det här är mina egna ord, och alltså inget jag har tagit ur partiprogrammet.)
 
Som finlandssvensk i Finland, speciellt när man bor på ett så svenskt ställe som jag (Österbotten) har jag ofta känt att det är en självklarhet att man ska rösta på SFP. Och det är det här jag vill prata om! 
 
Jag pratade med min morfar för ett par dagar sen. Vi kom in på EU-valet, och han undrade om jag visste vem jag skulle rösta på. Utan att fråga något mer sa han något i stil med att "det spelar ingen roll vem man röstar på, så länge det är någon i sfp". Det är inte första gången jag hör ett liknande uttalande. Både från honom (som f.ö. har varit aktiv inom partiet i hela sitt liv), men också från andra släktingar, vuxna och unga i min närhet och lärare.
Ofta som (kanske något otydliga) uppmaningar om att sfp är det självklara valet för alla finlanssvenskar "Jag röstar nog svenskt!", "Det är klart att jag röstar på sfp". 
 
Jag har såklart påverkats av detta, och oftast har jag kunnat hålla med. Men nu började jag reflektera. Varför är det just sfp som är det självklara? 
 
Jag insåg att det är för att det är privilegierade män som har fått diktera vad som är viktigast i samhället! De som har uppmuntrat eller uppmanat mig till att rösta på sfp har nämligen i väldigt många fall varit just män. Dessutom vanligen vita, friska, medelklassmän i heterorelationer. Ofta akademiker, eller framstående personer med stort inflytande i sin näromgivning. 
Om jag generaliserar: dessa män står på en massa maktpositioner, ifråga om kön, hudfärg, sexualitet osv... Det är bara på en punkt de står i underläge: de är finlandssvenskar, och tillhör därför en minoritet. En minoritet som ofta utsätts för fördomar, påhopp och våld (antagligen mycket beroende på var i Finland man bor). Därför tänker jag att det är ganska självklart att dessa män röstar på ett parti som vill höja dem där de står i underläge. 
 
Problemet är ju då att de inte ser allt annat. För dem är svenskan den absolut viktigaste frågan (eftersom det är den enda fråga där de inte är privilegierade). Och de har fått mig att tro att svenskan absolut måste vara den viktigaste frågan för mig också. Och visst är svenskan en viktig fråga för mig, eftersom jag är finlanssvensk och tycker att det är viktigt att jag kan känna mig säker att prata mitt modersmål i mitt hemland. Men det finns också annat som jag tycker är viktigt, ja, kanske viktigare (eller åtminstone mer angeläget). T.ex. är det väldigt viktigt för mig att rösta på någon som vill driva kvinnofrågor, och jobba för hbtq-personers rättigheter. Det tycker jag är viktigare än att kandidaten nödvändigtvis måste vara sfp:are. (Samtidigt väljer jag ju inte någon som vill jobba emot svenskan heller, utan gärna någon som uttryckt sig positivt och helst själv pratar bra svenska.)
 
Min poäng är inte att sfp är ett dåligt parti, eller att det inte går att hitta en kandidat som jobbar för t.ex. kvinnofrågor inom sfp (det finns många!). Jag vill inte heller säga till någon att det är viktigare att fokusera på t.ex. kvinnofrågor än svenskans ställning i Finland. Det är upp till var och en vad man tycker är mest angeläget just nu. 
Det jag vill säga är att ingen, inte ens din kunniga släkting som har jobbat med politik jättelänge och som du tycker jättemycket om, kan berätta för dig vad som är viktigast, för vi har alla olika utgångspunkt. Vi har representativ demokrati, och det funkar så att du röstar på en kandidat som representerar dig och de frågor du tycker är viktiga. Det här gäller givetvis inte heller specifikt Finlands politik utan alla demokratiska val. Den här privilegierade mannen som kan en massa om politik har inte "rätt" när han pratar om vad som är viktigast, även om han ofta tror det, eller får det att låta så. Han har inte mer än du har.
Låt därför inte honom diktera vad som är viktigt eller inte i ditt liv. 
 
 
Edit: Kom precis på att det är precis samma grej som sker i Sverige nu inför riksdagsvalet. En massa vänstermän uppmanar folk att inte rösta på Feministiskt initiativ, utan istället rösta rött för att undvika en fortsatt blå regering. Precis samma grej: Män tror sig kunna bestämma att det som är viktigt för dem ska vara viktigast för alla, medan många (främst) kvinnor snarare upplever att det nu är viktigare att stöda ett feministiskt parti för att få slut på kvinnoförtrycket. 

RSS 2.0